Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Predsedníctvo Kynologickej rady SPZ

Predseda KR SPZ : Ing. Jozef Jursa, CSc.

Členovia KR SPZ :

Ing. Jaroslav Matyáš

Ing. Alexandra Pádivá

Marián Korič

Ing. Jaroslav Jevčák

Tibor Gešvandtner

MVDr. Pavol Seman

MVDr. Dušan Valenta

Ing. Ján Dobšinský

 

Dozorná sekcia KR SPZ :

Ing. Jaroslav Kubaľa – Predseda DS KR SPZ

Mgr. Jana Brániková

Ladislav Ladomirjak

 

Zástupcovia SPZ v Prezídiu SKJ :

Ing. Jozef Jursa, CSc.

MVDr. Pavol Seman

 

Zástupcovia SPZ vo Valnom zhromaždení SKJ :

Ing. Jozef Jursa, CSc.

MVDr. Pavol Seman

Ing. Jaroslav Matyáš

Ing. Jaroslav Jevčák

MVDr. Dušan Valenta

 

Zástupca SPZ v Dozornej sekcii SKJ :

Ing. Dana Vančurová