Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Zmluvný partner

OKGroupSK400Poistné udalosti členov SPZ majú na starosti zamestnanci spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s. 

Kontaktovať môžete zamestnancov spoločnosti OK GROUP SLOVAKIA, a.s. telefonicky alebo emailom

• Mgr. Petra Mozoľová  +421904246055  
• Ing. Roman Guderna  +421905620373 

TIP! Pri kontaktovaní, prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, email na ktorom budete zastihnuteľný, a tiež vlastný stručný popis udalosti. V prípade, ak Váš úraz alebo PN pretrváva. 

www.okgroup.sk