Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

OZNAM

Sťahovanie do dočasných priestorov

kancelária SPZ bude z dôvodu sťahovania do dočasných priestorov v čase od 26. 10. do 06.11.2018 zatvorená
Od 07.11.2018 nás nájdete na Trnavskej ceste č. 32. Parkovanie je možné v blízkom okolí.

viac

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - 02/5720 3321
  • Špecialista pre kynológiu - 02/5720 3322
  • Plemenná kniha - 02/5720 3319

viac informácií

Vyjadrenie SPZ k incidentu s cyklistom

po prečítaní príspevku o incidente pána Rojčeka s pánom Slavkovským, ktorý bol zverejnený na Vašej webovej stránke (link) sa Slovenský poľovnícky zväz plne 

d i š t a n c u j e.

Čítaj ďalej..

Chovateľská prehliadka ulovenej trofejovej zveri v roku 2008

SLOVENSKÝ  POĽOVNÍCKY ZVAZ - REGIONÁLNA ORGANIZÁCIA „STREDNÉ POVAŽIE“
SO SÍDLOM  V Považskej Bystrici

POZVÁNKA
na chovateľskú prehliadku ulovenej trofejovej zveri v roku 2008
 
Regionálna organizácia Slovenský poľovnícky zväz so sídlom v Považskej Bystrici usporiada chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej zveri ulovenej v roku 2008 v dňoch 14. a 15. marca 2009 v kultúrnom dome Beluša.
    Prehliadka bude trvať dva dni s nasledovným programom :

SOBOTA 14.3.2009

9,00    Slávnostné otvorenie chovateľskej prehliadky ,
    koncert kvarteta hornistov z Trenčína.

9,30    Odborný poľovnícky seminár :
1. Potreba farbiarov v poľovníckej praxi - Rajmund Rapaič                       
2.Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone     práva poľovníctva. MUDr. Mičiak Pavol

11.30    Slávnostné odovzdanie celoslovenského vyznamenia, ktoré bolo udelené našim                                       
             členom za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva

V s t u p   n a   s e m i n á r    j e   b e z p l a t n ý !
 
NEDEĽA 15.3.2009

9,00    Koncert  lesničiarov z Púchova.
10,00   Súťaž vo vábení jeleňov - „amatéri“
    Súťažné disciplíny :
1.    Hlas mladého alebo starého jeleňa, ktorý hľadá jelenicu.
2.    Hlas jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc.
3.    Hlas jeleňa, ktorý sa vyhráža súperom.
    
11,00 súťaž vo vábení jeleňov - „profesionáli“
Súťažné disciplíny :
1.    Hlas mladého alebo starého jeleňa, ktorý hľadá jelenicu.
2.    Hlas jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc.
3.    Hlas jeleňa, ktorý sa vyhráža súperom.

V našom regióne vyrástlo veľmi veľa poľovníkov, ktorí dokonale ovládajú umenie vábenia jelenej  zveri počas ruje. Svoje kvality neraz dokázali poprednými umiestneniami na celoslovenských a európskych súťažiach. Predstavenstvo RgO SPZ sa rozhodlo tento rok usporiadať súťaž vo vábení jeleňov  pre „amatérov“, ale i pre „profesionálov“.

    Súťažiaci v kategórii „profesionáli“ prosím pozor,  radi Vás privítame na súťaži organizovanej RgO SPZ Stredné Považie so sídlom v Pov,.Bystrici, vo vábení jeleňov vo vyššie uvedených disciplínach, stačí ak telefonicky potvrdíte svoju účasť do 25.februára 2009 . Svoje záväzné áno môžete nahlásiť Ing. Kaššákovi   0905 / 803107, alebo tajomníčke RgO Ing. Peťovskej 0908 / 735923.

    Tešíme sa na účasť širokej poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti.

                            Predstavenstvo
                            RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE