Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - 02/5720 3321
  • Špecialista pre kynológiu - 02/5720 3322
  • Plemenná kniha - 02/5720 3319

viac informácií

Výstavy

DOG EXPO NITRA 2018

08.6.2018 - President Cup - CACIB 
08.6.2018 - World Special Show of Slovak National Breeds - CACIB
09.6.2018 - Grand Prix Slovakia Winner Show - CACIB
10.6.2018 - CACIB Derby Winner Show

viac

 

Na základe organizačných pokynov Rady Slovenského poľovníckeho zväzu zo dňa 12.12.2016 na zvolanie XI. Snemu SPZ pre potrebu zvolania XI. Snemu OkO SPZ Vranov nad Topľou zvoláva stretnutie členov OkO SPZ Vranov nad Topľou neumiestnených v poľovníckom združení (PZ) v pôsobnosti OkO SPZ Vranov nad Topľou a členov OkO SPZ Vranov nad Topľou, ktorí sú členmi PZ v iných okresoch, alebo právo poľovníctva vykonávajú u užívateľov revíru mimo pôsobnosti SPZ. Stretnutie sa uskutoční v zasadačke OkO SPZ Vranov nad Topľou, Kalinčiaková 871/6, dňa 10.4.2017 o 15.00 hod.  
Prílohy:
Uložiť tento súbor (VnT-Pozvankanezaradeni.pdf)VnT-Pozvankanezaradeni.pdf[Pozvánka]137 kB
Čítať ďalej...

V zmysle uznesenia Regionálnej rady SPZ RgO Košice zo dňa 04. februára 2017 si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na zasadnutie nezaradených, resp. neumiestnených členov (neumiestnených v poľovníckom združení (PZ Háj Myslava, PZ Lovena, PZ Hradová Kavečany) v pôsobnosti RgO SPZ Košice), za účelom voľby delegátov na SNEM RgO SPZ Košice.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (pozvánka- nezaradení 24.3.2017-1.pdf)pozvánka- nezaradení 24.3.2017-1.pdf[formát PDF]214 kB
Čítať ďalej...

Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 28.2.2017 zaoberalo aj predmetom petície za reguláciu poľovníctva autora p. V. Čecha a predmetom petície za reguláciu ochranárskych združení autora p. M. Štulrajtera a zaujalo k nim nasledovné stanovisko:
  1. Slovenský poľovnícky zväz sa plne stotožňuje so stanoviskom Slovenskej poľovníckej komory   k petícii za reguláciu poľovníctva, zverejnenom na : www 
  2. Napriek niekoľkým výhradám k textu petície za reguláciu ochranárskych združení, Slovenský poľovnícky zväz plne podporuje túto petíciu , dostupnú na linku: www.  a odporúča všetkým svojim organizačným zložkám a členom uvedenú petíciu podporiť.
Čítať ďalej...

Na základe organizačných pokynov Rady Slovenského poľovníckeho zväzu zo dňa 12.12.2016 na zvolanie XI. Snemu SPZ a uznesenia Rady Okresnej organizácie SPZ Košice-okolie ( R OkO SPZ Košice-okolie) zo dňa 15.02.2017 komisia vytvorená R OkO SPZ Košice-okolie a predstavenstvo OkO SPZ Košice-okolie pre potrebu zvolania XI. Snemu OkO SPZ Košice-okolie zvoláva stretnutie členov OkO SPZ Košice-okolie neumiestnených v poľovníckom združení (PZ) v pôsobnosti OkO SPZ Košice-okolie a členov OkO SPZ Košice-okolie, ktorí sú členmi PZ v iných okresoch alebo právo poľovníctva vykonávajú u užívateľov revíru mimo pôsobnosti SPZ.
Zhromaždenie sa zvoláva na deň 16. marca 2017 o 16.30 hod.

Zhromaždenie sa uskutoční v budove Inštitútu vzdelávania veterinárnych

lekárov Cesta pod Hradovou 13/A v Košiciach.
Čítať ďalej...

Českomoravská myslivecká jednota, Slovenský poľovnícky zväz, redakce časopisu Myslivost, Klub fotografů přírody při ČMMJ vyhlašují

FOTOSOUTĚŽ  - Zlatý jelen Slávy Štochla 2017

Soutěžní kategorie
1. Savci
2. Ptáci
3. Ostatní živočichové
4. Ze života myslivců

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zlaty jelen 2017 vyhlaseni.docx)Zlaty jelen 2017 vyhlaseni.docx[vyhlásenie súťaže]15 kB
Uložiť tento súbor (128_Mysl_02.pdf)128_Mysl_02.pdf[plagát]377 kB
Čítať ďalej...

Na základe organizačných pokynov Slovenského poľovníckeho zväzu zo dňa 12.12.2016 a predstavenstva TRgO SPZ Martin zo dňa 19.1.2017, pre potrebu zvolania Snemu TRgO SPZ Martin zvoláva predseda TRgO SPZ Martin stretnutie členov TRgO SPZ Martin, ktorí nie sú umiestnení v poľovných združeniach a členov ktorí vykonávajú právo poľovníctva u užívateľov mimo pôsobnosti TRgO SPZ Martin dňa 27.3.2017 o 15,00 hod v budove TRgO SPZ Martin, ulica Svätoplukova 16, Martin.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (POZVANKA NEZARADENI.docx)POZVANKA NEZARADENI.docx[Pozvánka]13 kB
Čítať ďalej...

Pozývame Vás do priestorov INCHEBA Expo Arény na 24. ročník špecializovanej výstavy Poľovnícvto a oddych, ktorý sa koná tradične pri veľtrhu ITF Slovakiatour.
Dátum: 26. 1. - 29. 1. 2017
Otváracie hodiny
odborná verejnosť: štvrtok 9:00 - 18:0
  piatok  9:00 - 13:00
široká verejnosť: piatok 13:00 - 18:00
  sobota  9:00 - 18:00
  sobota  9:00 - 17:00

Podrobné informácie o výstave a o pripravovanom programe a časovom harmonograme nájdete na webe: http://www.incheba.sk/vystavy/ itf-slovakiatour-11266.html? page_id=11266
Tešíme sa na Vašu účasť!

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (polaodd2017.jpg)polaodd2017.jpg[Pozvánka]201 kB
Čítať ďalej...