Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

OZNAM

Sťahovanie do dočasných priestorov

kancelária SPZ bude z dôvodu sťahovania do dočasných priestorov v čase od 26. 10. do 06.11.2018 zatvorená
Od 07.11.2018 nás nájdete na Trnavskej ceste č. 32. Parkovanie je možné v blízkom okolí.

viac

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - 02/5720 3321
  • Špecialista pre kynológiu - 02/5720 3322
  • Plemenná kniha - 02/5720 3319

viac informácií

Vyjadrenie SPZ k incidentu s cyklistom

po prečítaní príspevku o incidente pána Rojčeka s pánom Slavkovským, ktorý bol zverejnený na Vašej webovej stránke (link) sa Slovenský poľovnícky zväz plne 

d i š t a n c u j e.

Čítaj ďalej..

Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 28.2.2017 zaoberalo aj predmetom petície za reguláciu poľovníctva autora p. V. Čecha a predmetom petície za reguláciu ochranárskych združení autora p. M. Štulrajtera a zaujalo k nim nasledovné stanovisko:
  1. Slovenský poľovnícky zväz sa plne stotožňuje so stanoviskom Slovenskej poľovníckej komory   k petícii za reguláciu poľovníctva, zverejnenom na : www 
  2. Napriek niekoľkým výhradám k textu petície za reguláciu ochranárskych združení, Slovenský poľovnícky zväz plne podporuje túto petíciu , dostupnú na linku: www.  a odporúča všetkým svojim organizačným zložkám a členom uvedenú petíciu podporiť.
Čítať ďalej...

Na základe organizačných pokynov Rady Slovenského poľovníckeho zväzu zo dňa 12.12.2016 na zvolanie XI. Snemu SPZ a uznesenia Rady Okresnej organizácie SPZ Košice-okolie ( R OkO SPZ Košice-okolie) zo dňa 15.02.2017 komisia vytvorená R OkO SPZ Košice-okolie a predstavenstvo OkO SPZ Košice-okolie pre potrebu zvolania XI. Snemu OkO SPZ Košice-okolie zvoláva stretnutie členov OkO SPZ Košice-okolie neumiestnených v poľovníckom združení (PZ) v pôsobnosti OkO SPZ Košice-okolie a členov OkO SPZ Košice-okolie, ktorí sú členmi PZ v iných okresoch alebo právo poľovníctva vykonávajú u užívateľov revíru mimo pôsobnosti SPZ.
Zhromaždenie sa zvoláva na deň 16. marca 2017 o 16.30 hod.

Zhromaždenie sa uskutoční v budove Inštitútu vzdelávania veterinárnych

lekárov Cesta pod Hradovou 13/A v Košiciach.
Čítať ďalej...

Českomoravská myslivecká jednota, Slovenský poľovnícky zväz, redakce časopisu Myslivost, Klub fotografů přírody při ČMMJ vyhlašují

FOTOSOUTĚŽ  - Zlatý jelen Slávy Štochla 2017

Soutěžní kategorie
1. Savci
2. Ptáci
3. Ostatní živočichové
4. Ze života myslivců

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zlaty jelen 2017 vyhlaseni.docx)Zlaty jelen 2017 vyhlaseni.docx[vyhlásenie súťaže]15 kB
Uložiť tento súbor (128_Mysl_02.pdf)128_Mysl_02.pdf[plagát]377 kB
Čítať ďalej...

Na základe organizačných pokynov Slovenského poľovníckeho zväzu zo dňa 12.12.2016 a predstavenstva TRgO SPZ Martin zo dňa 19.1.2017, pre potrebu zvolania Snemu TRgO SPZ Martin zvoláva predseda TRgO SPZ Martin stretnutie členov TRgO SPZ Martin, ktorí nie sú umiestnení v poľovných združeniach a členov ktorí vykonávajú právo poľovníctva u užívateľov mimo pôsobnosti TRgO SPZ Martin dňa 27.3.2017 o 15,00 hod v budove TRgO SPZ Martin, ulica Svätoplukova 16, Martin.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (POZVANKA NEZARADENI.docx)POZVANKA NEZARADENI.docx[Pozvánka]13 kB
Čítať ďalej...

Pozývame Vás do priestorov INCHEBA Expo Arény na 24. ročník špecializovanej výstavy Poľovnícvto a oddych, ktorý sa koná tradične pri veľtrhu ITF Slovakiatour.
Dátum: 26. 1. - 29. 1. 2017
Otváracie hodiny
odborná verejnosť: štvrtok 9:00 - 18:0
  piatok  9:00 - 13:00
široká verejnosť: piatok 13:00 - 18:00
  sobota  9:00 - 18:00
  sobota  9:00 - 17:00

Podrobné informácie o výstave a o pripravovanom programe a časovom harmonograme nájdete na webe: http://www.incheba.sk/vystavy/ itf-slovakiatour-11266.html? page_id=11266
Tešíme sa na Vašu účasť!

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (polaodd2017.jpg)polaodd2017.jpg[Pozvánka]201 kB
Čítať ďalej...