Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Celoslovenská súťaž Krúžkov mladých priateľov poľovníctva, 8. - 10. júna 2007 Kunovská priehrada - Senica

Druhý júnový víkend sa v krásnom prostredí Kunovskej priehrady v okrese Senica uskutočnil 33. ročník Celoslovenskej súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva. Na otvorení celoslovenskej súťaže sa osobne zúčastnil minister pôdohospodárstva SR Ing. Miroslav Jureňa, za prezídium SPZ JUDr. Jaroslav Puškáč, člen predstavenstva RgO SPZ Senica a člen dozornej rady SPZ JUDr. Juraj Procházka a za Mesto Senica primátor Mesta Senica RNDr. Ľubomír Parízek, ktorí osobne privítali všetkých zúčastnených 
Spolu si zmeralo svoje sily v deviatich súťažných disciplínách 21 družstiev KMPP, čo je spolu 63 najlepších detí z okresných a regionálnych kôl KMPP a 2 deti si vyskúšalo svoje znalosti a schopnosti nesúťažne. Pre deti bol pripravený mimo súťaže pekný program, v piatok mali besedu s pánom Ľudovítom Šurinom - autorom poľovníckych kníh zo Šajdíkových Humeniec a pánom Petrom Lihockým, vydavateľom časopisu Hubertlov, v sobotu absolvovali výlet na Bradlo a večer bola pripravená diskotéka a opekačka.
Všetky deti dosiahli veľmi vyrovnané výsledky, s úplne rovnakým výsledkom 221 bodov skončili až 3 deti, takže medzi druhým a tretím miestom museli rozhodnúť body získané v súťažných disciplínách v poradí strelectvo, odhad vzdialenosti a azimut a teoretický test, ktoré boli vopred v prípade rovnosti bodov určené v propozíciách. Nakoniec sa na prvom mieste s počtom bodov 223 umiestnil Tomáš Šuhaj z Lučenca, na druhom mieste skončil Dominik Magát z Čadce s počtom bodov 221 (v strelectve dosiahol 48 bodov), a na treťom mieste skončili s počtom bodov 221 dvaja súťažiaci vzhľadom na to, že mali v každej disciplíne rovnaký počet bodov (v strelectve dosiahli obaja 46 bodov), a to Peter Koporec z Lučenca a Patrik Szomolai z Pezinka. Ocenení boli aj súťažiaci na piatom mieste - Jaroslav Gregorec z Rimavskej Soboty s počtom bodov 220 a šiestom mieste - Ivana Straková z Čade s 219 bodmi (strelectvo 46 bodov), pričom aj u 6. miesta sa rozhodovalo podľa súťažnej disciplíny strelectvo, pretože s rovnakým počtom bodov skončili 4 súťažiaci.
V súťaži družstiev skončili na 1. mieste družstvo z Lučenca s počtom bodov 660, a to v zložení Mário Sekereš, Peter Koporec a Tomáš Šuhaj, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo z Čadce s počtom bodov 657 v zložení Dominik Magát, Matúš Pikuliak a Ivana Straková, a na 3. mieste družstvo zo Senice s 651 bodmi - Marek Vojtek, Lukáš Vojtek a Lukáš Kunštek. 
Ocenená bola aj najmladšia a najmenšia súťažiaca z Trnavy Martina Červeňanská, ktorá za mesiac oslávi svoje 10. narodeniny.
Pre všetkých účastníkov KMPP - tak súťažiacich detí, ako aj ich vedúcich, boli pripravené hodnotné balíčky, pretože súťaž vyhrali všetci tí, ktorí na Kunov prišli a ukázali svoju bojovnosť a schopnosti. 
Na vyhodnotení súťaže sa zúčastnil prezident SPZ Ing. Marián Lipka, ktorý deťom odovzdal ceny a víťazom na prvom mieste Putovný pohár prezidenta SPZ, ktorý za rok opäť vymení majiteľa a na pamiatku víťazi z tohotoročného ročníka dostanú zmenšenú podobu putovného pohára tak, ako si ho v tomto roku odniesli minuloroční víťazi Jaroslav Gregorec z Rimavskej Sobota a družstvo zo Senice. V peknom príhovore pán prezident poďakoval všetkým súťažiacim, vedúcim a organizátorom súťaže, ako aj všetkým sponzorom.
Na záver by sme sa chceli poďakovať organizátorovi súťaže RgO SPZ v Senici, ktorý súťaž pripravil na úrovni a snažil sa zabezpečiť všetko k najvyššej spokojnosti všetkých účastníkov 33. ročníka celoslovenskej súťaže KMPP. Ďalej patrí poďakovanie sponzorom a všetkým tým, ktorí sa svojou pomocou a štedrosťou spolupodieľali na skvalitnení akcie a je pre nich samozrejmosťou podporovať najmä deti. Konkrétne sú to, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Česká zbrojovka, a. s., Minerálne vody Baldovská, a. s., Mesto Senica, Autoškola Hílek a spol., TV magazín HALALI, Vydavateľstvo Hubertlov, Múzeum vo Sv. Antone, Poľovníctvo a rybárstvo, spoločnosť ALCHEM.
A samozrejme veľké ďakujem patrí všetkým vedúcim, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi v krúžkoch KMPP.


Ďakujeme partnerom SPZ:

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (oceneni.xls)oceneni.xls[ocenenia]22 kB
Uložiť tento súbor (vysledovka_kunov_2007_final_preposielanie.xls)vysledovka_kunov_2007_final_preposielanie.xls[výsledky]178 kB
Uložiť tento súbor (fotky.zip)fotky.zip[fotky z podujatia]2751 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.