Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Jubilejný 25. ročník celoslovenských poľovníckych slávností - Dni sv. Huberta vo Sv. Antone 2015

Už tradičným termínom pre konanie celoslovenských poľovníckych slávností - Dní sv. Huberta vo Sv. Antone sa stal prvý septembrový víkend, bolo tomu tak aj 5-6.9.2015 a to už po jubilejný 25 krát. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a jeho hlavnými organizátormi boli Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz, Múzeum vo Sv. Antone a firma Šomek.

Sobotný slávnostný ceremoniál a program začal príchodom sprievodu za tónov lesníc a loveckých rohov klubu trubačov SR a študentov TU vo Zvolene. Hymna Slovenskej poľovníckej komory zaznela v umeleckom podaní Otokara Kleina a po nej  sa následne ujal slova riaditeľ múzea vo Sv. Antone, Marian Číž, ktorý privítal prítomných a vzácnych hostí medzi ktorými boli aj bývalý prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h.c., minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. a štátny tajomník Ing. Jozef Spevár. V úvodnom bloku nasledoval príhovor ministra MP a RV SR, Ľubomíra Jahnátka, ktorý udelil dvanástim zaslúžilým pracovníkom lesného hospodárstva na úseku poľovníctva rezortné vyznamenania. Na návrh SPK boli rezortným vyznamenaním ocenení Viliam Kocsis a Zdenko Kondík. Následne pokračoval svojim príhovorom, prezident Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu, Tibor Lebocký.

Tento rok bolo medailou sv. Huberta, ktorú udeľuje SPZ ocenených štyridsaťtri zaslúžilých poľovníkov a dve poľovnícke združenia - PZ Oravské Veselé a PZ Polom Čadca. Patrí im poďakovanie za ich obetavú prácu v prospech poľovníctva na Slovensku. Prezidentom SPK a SPZ, Tiborom Lebockým bola odovzdaná bývalému prezidentovi SR, Ivanovi Gašparovičovi a ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ľubomírovi Jahnátkovi pamätná medaila, ktorá bola vyrazená pre 25. ročník celoslovenských poľovníckych slávností - DSH 2015. Do Siene úcty a slávy poľovníctva pribudli ďalšie dve významné osobnosti a to prof. Ing. et Ing. Josef Hromas, CSc. významný nestor československého poľovníctva a Ing. Milan Ďurica poľovnícky funkcionár a tajomník SPZ.

Návštevníci mali možnosť po úvodnom ceremoniáli vidieť na nádvorí kaštieľa ďalší program, ktorý začal pásmom poľovníckej kultúry, Lovec - prvý umelec, kde bolo predstavené to najlepšie z doterajších ročníkov DSH. Uvedené do života boli dve nové publikácie od Alojza Drábeka - Nožiarstvo na Slovensku a Jozefa Herza - Poľovníkove spomienky a taktiež nový Lovecký ochranný spolok svetobežníkov.

Okrem toho sa mohli návštevníci zapojiť do rôznych súťaží ako napríklad naj brada, najkrajšie upravený poľovnícky klobúk, Antonský diviak či hájnikova žena. Potom nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaží o najlepší poľovnícky nôž, najkrajší poľovnícky šperk a boli vyhlásené a ocenené výsledky práce fotografov v súťaži Zlatý jeleň Slávu Štochla 2015 a poľovníctvo vo fotografii. Vysledkové listiny súťaží uvádzame v prílohe.

V poobedňajších hodinách prilákali návštevníkov na nádvorie kaštieľa Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Halali a Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Halali. Kompletné výsledky oboch súťaží môžete nájsť v priloženej prílohe.

Odborným garantom oboch súťaží bola Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Halali n.o. Medzi partnerov, ktorí významne prispeli hodnotnými cenami do súťaže boli M-Hunt, Česká zbrojovka, Swarovski optik a poľovnícke potreby IBO. Poháre pre víťazov zabezpečila SPK a diplomy Múzeum vo Sv. Antone.

Majstrovstiev Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Halali sa zúčastnilo 12 súťažiacich. Súťažilo sa v nasledujúcich disciplínach: plač srnčaťa, hlas rujnej srny, hlas diviaka, vrieskanie zajaca.

Výsledky súťaže:

1. miesto - Ján Križan (Levice)

2.miesto - Otto Stupka (Jakubovany)

3. miesto - Ľubomír Olexa (Spišské Bystré)

Zaujímavosťou je, že do tejto súťaže sa zapojili prevažne mladšie ročníky vábičov, ktorí ukázali svoje kvality a veľkým prekvapením bol iba pätnásťročný víťaz, Ján Križan.

Majstrovstiev Slovenska vo vábení jeleňov sa zúčastnilo 20 súťažiacich, ktorý súťažili v nasledujúcich disciplínach:

1. voliteľný hlas mladého alebo starého jeleňa hľadajúceho jelenice,

2. hlas jeleňa pri jeleniciach

3. hlas vyhrážajúceho sa jeleňa

4. hlas odpočívajúceho jeleňa - rozstrelová disciplína

 

Výsledky súťaže:

1. miesto - Daniel Demeter (Jasenie)

2. miesto - Miroslav Poliček (Prečín)

3. miesto - Michal Ondrejkov (Pribylina)

 

Prví traja súťažiaci majú právo reprezentovať SPK na Majstrovstvách Európyvo vábení jeleňov v roku 2016.

O napínavom výsledku súťaží rozhodovala štvorčlenná jury v zložení p. Václav Svoboda (ČR), p. Jozef Brunčák (SR), p. Vladimír Kaděrka (SR) a p. Jozef Hlásnik (SR). Výsledky zaznamenávali do výsledkových listín zamestnanci Kancelárie SPK.

V nedeľu bola nosným bodom programu svätohubertská omša, ktorá prilákala na nádvorie kaštieľa veľké množstvo návštevníkov, ktorí si určite odniesli hlboký duchovný zážitok. Omša bola doprevádzaná zvukom lesných rohov hornového kvarteta Laugarício a spevom Barbory Šaling Legényovej spolu s miestnym chrámovým zborom Svätý Anton. Nechýbali ani tradičné obetné dary z prírody, ktoré boli prinesené k oltáru ako pocta sv. Hubertovi, patrónovi poľovníkov.

Počas oboch dní mohli návštevníci navštíviť sýpku kde tento rok bola po prvý krát prezentovaná unikátna výstava poľovníckych zástav prevažne z regiónu Orava a Kysuce , kde sú poľovnícke štandardy už niekoľko rokov udomácnené vo viacerých PZ. V sýpke sa tiež nachádzala výstava preparátov zvierat zo všetkých kontinentov pri príležitosti 60. výročia ZOO Bojnice, víťazné snímky česko-slovenskej súťaže Zlatý jeleň Slávu Štochla 2015, či pútavá výstava fotografií Klubu liptovských fotografov divej prírody - Wildliptov a unikátne trofeje Tekova a Štiavnických vrchov. V parku mohli návštevníci vidieť ukážky sokoliarstva, poľovníckej kynológie a streľby z lukov a historických kuší.

Dvadsiaty piaty ročník DSH, podľa slov prezidenta SPK a SPZ, Tibora Lebockého oslávil striebornú poľovnícku svadbu, ktorá bola veľmi dôstojnou oslavou poľovníctva, čomu svedčila aj spokojnosť návštevníkov nielen z poľovníckej ale aj laickej verejnosti. Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým spoluorganizátorom, sponzorom a partnerom: Agrotradegroup spol s.r.o, Isuzu, Česká zbrojovka a.s., Swarovski optik, M-Hunt s.r.o., Baldovská- prírodná minerálna voda; mediálnym partnerom: Tv magazín Halali, Poľovníctvo a rybárstvo, Lovu zdar a tiež všetkým tým, ktorý sa podieľali na zorganizovaní tohto významného poľovníckeho podujatia.

Za SPK spracovala Ing. Veronika Vallová

Hostia DSH 2015 foto: P. Šomek

 

Odovzdávanie vyznamenaní foto: P. Šomek

 

Odovzdávanie pamätnej medaile DSH ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ľubomírovi Jahnátkovi a bývalému prezidentovi SR, Ivanovi Gašparovičovi foto: P. Šomek

 

Uvedenie Loveckého ochranného spolku svetobežníkov foto: P. Šomek

 

Dámy z klubu slovenských poľovníčok s priateľkami z Fínska a Srbska foto: P. Šomek

 

Víťazi Majstrovstiev Slovenska vo vábení srnčej diviačej a dravej zveri Halali foto: P. Šomek

 

Odovzdávanie cien majstrovi Slovenska vo vábení jeleňov foto: P. Šomek

 

Sprievod s poľovníckymi zástavami počas nedeľnej svätohubertskej omše foto: P. Šomek

 

Celebranti svätohubertskej omše na nádvorí kaštieľa vo Sv. Antone foto: Šomek

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (DSH-Výsledky súťaží 2015.doc)DSH-Výsledky súťaží 2015.doc[Výsledky súťaží]54 kB
Uložiť tento súbor (jelenia_2015-1.xls)jelenia_2015-1.xls[Majstrovstvá Slovenska vo vábení jelenej zveri]35 kB
Uložiť tento súbor (ostatna_2015.xls)ostatna_2015.xls[Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri]32 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.