Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Predĺženie termínu konania VČS v PZ

K snemu SPZ 28. mája. 2022:

Prezídium SPZ schválilo dňa 22. 02. 2022 návrh na predĺženie termínov výročných členských schôdzí PZ podľa bodu 4 písm. a) až c) do 13. marca 2022.

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Dňa 08.11.2013 (piatok) bude centrála Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu
                       z a t v o r e n á

z dôvodu konania celoslovenskej výjazdovej porady vedúcich kancelárií v Žiline.
Radi vybavíme Vaše záležitosti v pondelok 11.10.2013.
Za porozumenie ďakujeme.

Čítať ďalej...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 71 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), podľa § 72 písm. m) zákona o poľovníctve, po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnou ochranou prírody SR určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2013/2014 pre poľovné revíry v pôsobnosti týchto okresných úradov nasledovne: viď prílohy k článku.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (document2013-10-29-033044.pdf)document2013-10-29-033044.pdf[ročná kvôta lovu]1602 kB
Uložiť tento súbor (Pri­loha c.1 Kvoty lovu vlka 2013_2014.doc)Pri­loha c.1 Kvoty lovu vlka 2013_2014.doc[príloha č.1 - Záznam o ulovení (úhyne) vlka dravého]48 kB
Uložiť tento súbor (Pri­loha c.2 Kvoty lovu vlka 2013_2014.doc)Pri­loha c.2 Kvoty lovu vlka 2013_2014.doc[príloha č.2 - Pracoviská ŠOP SR, kontakty]39 kB
Uložiť tento súbor (Pri­loha c.3 Kvoty lovu vlka 2013_2014.doc)Pri­loha c.3 Kvoty lovu vlka 2013_2014.doc[príloha č.3 - Lov vlka dravého sa nerealizuje na nasl. hraniciach]27 kB
Čítať ďalej...

Srdečne Vás pozývame na jubilejný, 10.ročník obľúbenej výstavy na východe SR-  POĽOVNÍK- LESNÍK, NOŽE- CHLADNÉ ZBRANE, ktorá sa uskutoční v priestoroch Domu techniky v Košiciach v dňoch 25.- 27.októbra. Výstava je pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, odbornými garantmi k výstave POĽOVNÍK - LESNÍK je SPZ KE- mesto a OPK KE- okolie, odborným garantom výstavy NOŽE- CHLADNÉ ZBRANE je Slovenské technické múzeum v Košiciach. Na návštevníkom okrem vystavovaného sortimentu čaká bohatý sprievodný program, podrobnosti o ňom sú priebežne zverejňované na portály www.hotel-centrum.sk

Tešíme sa na Vás.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (plagat_poľovník- jpg.jpg)plagat_poľovník- jpg.jpg[plagát]363 kB
Čítať ďalej...

Účinnosť je 1. júla 2013 okrem § 51 ods. 3, § 51 ods. 8 posledná veta, § 77 a § 82 ods. 2, kde je účinnosť odložená na 1. januára 2014.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Úplné znenie zákona.pdf)Úplné znenie zákona.pdf[Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.]394 kB
Uložiť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc)Úplné znenie zákona_rev.doc[úplné znenie, formát doc+revízia]421 kB
Uložiť tento súbor (13-z115.pdf)13-z115.pdf[115 ZÁKON z 30. apríla 2013]62 kB
Čítať ďalej...

Dávame do pozornosti rozhodcom, usporiadateľom a vodičom psov, že od 3.5.2013 platia nové skúšobné poriadky pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, schválené prezídiom SPK na zasadnutí 3.5.2013. Súčasťou uverejnených skúšobných poriadkov pre jednotlivé druhy skúšok sú aj rozhodcovské tabuľky (pozri Predpisy).
Pri organizovaní vrcholových kynologických podujatí SPZ, podujatí chovateľských a kynologických klubov SPZ sa postupuje podľa doteraz platných skúšobných poriadkov vydaných SPZ, resp. v zmysle štatútov jednotlivých podujatí. V prípade, ak na nich pôjde o získanie poľovnej upotrebiteľnosti, musia organizátori i rozhodcovia postupovať podľa ustanovení skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti SPK.
Čítať ďalej...

Slovenská poľovnícka komora, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav krajinnej ekológie SAV
PD Mojmírovce, PS "BAŽANT" Mojmírovce, PS „BREZA“ Poľný Kesov
 
pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka usporiadajú odborný seminár s medzinárodnou účasťou
 
SPOLUPRÁCA POĽOVNÍKOV A POĽNOHOSPODÁROV - NOVÁ ŠANCA PRE MALÚ ZVER
 
ktorý sa uskutoční 30.mája 2013 o 09.00 hod v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Seminár_SPK_Mojmirovce_2013.doc)Seminár_SPK_Mojmirovce_2013.doc[program a prihláška]246 kB
Čítať ďalej...

Poľovníci, milovníci prírody, podporte Slovenský poľovnícky zväz 2 % (1,5 %) zo zaplatenej dane z príjmu

Slovenský poľovnícky zväz je zaregistrovaný v Notárskom Centrálnom registri určených právnických osôb a má tak možnosť získať finančné prostriedky na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny, ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva, ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky v zmysle § 50 Zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších noviel.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Vyhlasenie o poukázaní sumy do výšky 2p zaplatenej dane.doc)Vyhlasenie o poukázaní sumy do výšky 2p zaplatenej dane.doc[Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO]43 kB
Uložiť tento súbor (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo záv.činnosti FO_2012.pdf)potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo záv.činnosti FO_2012.pdf[Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti FO]30 kB
Uložiť tento súbor (Postup krokov na poukázanie 2p pre zamestnancov.doc)Postup krokov na poukázanie 2p pre zamestnancov.doc[Postup krokov na poukázanie 2 % pre zamestnancov]29 kB
Uložiť tento súbor (Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú DP.doc)Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú DP.doc[Postup krokov pre FO]28 kB
Uložiť tento súbor (Postup krokov pre PO na poukázanie 1,5p.doc)Postup krokov pre PO na poukázanie 1,5p.doc[Postup krokov pre PO]31 kB
Čítať ďalej...
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.