Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Dôležitý oznam - COVID-19

od 15. 10 2020 až do odvolania bude kancelária SPZ  vrátane odboru  kynológie SPZ pre osobný styk   zatvorená.

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

OZNAM

Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Rada SPZ prijala nasledovné vykonávacie predpisy k Stanovám SPZ
Prílohy:
Uložiť tento súbor (ORP SPZ_4.12.2012.doc)ORP SPZ_4.12.2012.doc[ORP SPZ]110 kB
Uložiť tento súbor (DP SPZ_4.12.2012.doc)DP SPZ_4.12.2012.doc[Disciplinárny poriadok SPZ]116 kB
Uložiť tento súbor (METODICKÉ POKYNY pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v SPZ.docx)METODICKÉ POKYNY pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v SPZ.docx[Metodické pokyny pre vybavovanie stažnosti, oznámeni a podnetov v SPZ]43 kB
Uložiť tento súbor (SMERNICA pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPZ.docx)SMERNICA pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPZ.docx[Smernice pre kontrolnú činnosť DR org. Zložiek SPZ]46 kB
Čítať ďalej...

Pozývame Vás na zasadnutie VČS KHSP, ktoré sa bude konať dňa
1. septembra 2012 (sobota ) o 11. 00 hod.
v priestoroch Múzea vo Svätom Antone, východné krídlo dv. Č. 100, 1. poschodie,

a to pri príležitosti konania Dni sv. Huberta s týmto programom:
Čítať ďalej...

Aj v tomto roku bola vyhlásená česko-slovenská fotografická súťaž s tématikou prírody Zlatý jeleň 2012. Autori, ktorí mali záujem sa súťaže zúčastniť, posielali svoje fotografie do 15.6.2012 v 4 súťažných kategóriách: 1. Cicavce, 2. Vtáky, 3. Ostatné živočích a 4. Zo života poľovníkov. Porota zo všetkých fotografií vyberie víťazné a tie budú ocenené a vystavené na celoslovenskej poľovníckej slávnosti Dni sv. Huberta vo Svätom Antone v dňoch 1. - 2. 9.2012, na ktoré Vás zároveň srdečne pozývame.
 
Súťažné fotografie si môžete pozrieť na stránka poľovníckej komory kliknutím na tento odkaz
http://www.polovnickakomora.sk/spk/aktualne/spravy-a-informacie/129-fotosutaz-zlaty-jelen-slavy-stochla-2012.html
Čítať ďalej...

Dňa  12.6.2012 v skorých ranných hodinách zomrel nestor Českých ale aj Slovenských poľovníkov pán prof. Ing. Jozef Hromas, CSc.
Pán profesor sa narodil 24. 1. 1935 v Malé Chuchli pri Prahe. Jeho mladosť bola pozačená láskou k prírode, zveri a poľovníctvu.  
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Parte - Josef Hromas.jpg)Parte - Josef Hromas.jpg[Smútočné oznámenie]413 kB
Čítať ďalej...

Slovenský poľovnícky zväz je v Notárskom Centrálnom registri určených právnických osôb zaregistrovaný 22.11.2011 pod spisovou značkou NCRpo 3041/2011 a tak má možnosť získať finančné prostriedky na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny, ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva, ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky v zmysle § 50 Zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších noviel.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (42-78-9601-vyhlasenie_2012_FO.doc)42-78-9601-vyhlasenie_2012_FO.doc[Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov FO]43 kB
Uložiť tento súbor (42-78-9749-potvrdenie_o_zaplateni_dane_FO_2011.doc)42-78-9749-potvrdenie_o_zaplateni_dane_FO_2011.doc[Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti FO]38 kB
Uložiť tento súbor (Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov.doc)Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov.doc[Postup krokov na poukázanie 2 % pre zamestnancov]32 kB
Uložiť tento súbor (Postup krokov pre fyzické osoby.doc)Postup krokov pre fyzické osoby.doc[Postup krokov pre FO]32 kB
Uložiť tento súbor (Postup krokov pre právnické osoby.doc)Postup krokov pre právnické osoby.doc[Postup krokov pre PO]36 kB
Čítať ďalej...

Nezvyknem sa zapojiť do žiadnych internetových diskusií a už vôbec nie vo veciach, ktoré sa dotýkajú politiky alebo poľovníctva, a to z jednoduchého dôvodu. Všetko, čo som mohol a vedel urobiť, som urobil v čase, keď som mal na chod vecí aký-taký, ale predsa len reálny vplyv. Na mudrovanie o tom, čo by bolo keby bolo nemám ani čas a ani chuť.
Čítať ďalej...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslusný orgán podľa §71 a §72 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), vo veci mimoriadneho povolenia lovu kačice divej a husi divej rozhodlo takto:
 
Podľa §57 ods. 1 písm. f zákona POVOĽUJE mimoriadny lov kačice divej a husi divej vo všetkých poľovních reviroch do 15.02.2012.
Čítať ďalej...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle §71 ods. 2 zákona č 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), podľa §72 písm. a) zákona o poľovníctve:
 ZASTAVUJE
dňom 12.12.2011 lov vlka dravého vo všetkých poľovných revíroch na území Slovenskej republiky z dôvodu naplnenia stanovenej ročnej kvóty lovu vlka dravého.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (zastavenie_lovu_vlka_draveho.pdf)zastavenie_lovu_vlka_draveho.pdf[celá informácia o zastavení lovu.]143 kB
Čítať ďalej...

Predseda : RNDr. Štefan Šramka
Člen výboru : Peter Plánovský st.
Člen výboru : Magdaléna Zvaríková
Člen výboru : Doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.
Člen výboru : Ing. Štefan Palaťka
Dozorná rada - predseda : Ing. Marián Šebo
Čítať ďalej...
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.