Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Predĺženie termínu konania VČS v PZ

K snemu SPZ 28. mája. 2022:

Prezídium SPZ schválilo dňa 22. 02. 2022 návrh na predĺženie termínov výročných členských schôdzí PZ podľa bodu 4 písm. a) až c) do 13. marca 2022.

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že obchodná firma Slovenského poľovníckeho zväzu ZVEREX spol. s r.o., so sídlom  Štefánikova 10, Bratislava,  bude v spolupráci so  Slovenským poľovníckym  zväzom  - ústredie, uskutočňovať v poľovníckej sezóne 2010/2011 výkup ulovenej zveri do svojich zberných stredísk
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Info výkup.doc)Info výkup.doc[výkup ulovenej zveri]27 kB
Čítať ďalej...

Slovenský poľovnícky zväz ponúka na prenájom nehnuteľnosť v  Šali - priestory rozrábky mäsa, sklady  a parkovacie miesta pre osobné a nákladné vozidlá.
Predmetnú nehnuteľnosť je možné obhliadnuť po vzájomnej dohode: 031/7713185,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 
Čítať ďalej...

Slovenský poľovnícky zväz požiadal komisiu pre hodnotenie trofejí o delegovanie ad. hoc. komisie na hodnotenie trofejí v rámci Levických poľovníckych dní. Ak sa nachádza vo vašom vlastníctve významná trofej, boli ste mimoriadne úspešní pri vašich potulkách po našich revíroch, alebo vo svete , neváhajte využiť príležitosť na ohodnotenie vašich trofejí medzinárodnou komisiou. Hodnotenie komisie platí pre celý svet a je konečné. V prípade záujmu a úspešného hodnotenie je možné si objednať aj medailu. Bližšie informácie nájdete nižšie.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Bodovanie na LPD- verzia pre net.doc)Bodovanie na LPD- verzia pre net.doc[MS Word]401 kB
Čítať ďalej...

Slovenský poľovnícky zväz je v Notárskom Centrálnom registri určených právnických osôb zaregistrovaný 10.12.2009 pod spisovou značkou NCRpo 6418/2009 a má tak možnosť získať finančné prostriedky na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva, ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky v zmysle § 50 Zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších noviel
Prílohy:
Uložiť tento súbor (42-78-6960-potvrdenie_o_zaplateni_dane_2009.doc)42-78-6960-potvrdenie_o_zaplateni_dane_2009.doc[potvrdenie]38 kB
Uložiť tento súbor (42-78-6964-vyhlasenie.doc)42-78-6964-vyhlasenie.doc[vyhlásenie]43 kB
Uložiť tento súbor (42-78-6963-v2pv1_2.pdf)42-78-6963-v2pv1_2.pdf[vyhlásenie]60 kB
Čítať ďalej...

Podľa § 9 ods. 15 Stanov SPZ sú Stanovy SPZ záväzné pre všetkých členov SPZ, orgány a organizačné jednotky SPZ. Dňa 1.9.2009 nadobudol platnosť a účinnosť nový zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., v dôsledku čoho rada SPZ na svojom zasadnutí 7.11.2009 zmenila i Stanovy SPZ. Nakoľko stanovy PZ musia byť v súlade so Stanovami SPZ a podľa našich informácií niektoré PZ vlastné stanovy nemenili i niekoľko desaťročí, a teda sú v zásadnom rozpore so Stanovami SPZ, upozorňujeme PZ, aby tento rozpor na nadchádzajúcich výročných členských schôdzach odstránili. Ako metodickú pomôcku uverejňujeme vzor Stanov SPZ, podľa ktorého si majú PZ vlastné stanovy upraviť.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (vzor_Stanovy PZ SPZ_0102_2010.doc)vzor_Stanovy PZ SPZ_0102_2010.doc[vzor stanov PZ]119 kB
Čítať ďalej...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle § 71 ods.2 písm a) zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov povoľuje podľa § 72 písm. m) a § 56 odst.3 citovaného zákona vo všetkých poľovných revíroch, pre ktoré boli schválené plány chovu a lovu raticovej zveri na rok 2009.
mimoriadny lov jelenie v termíne od 1.12.2009 do 3.1.2010 vrátane, do výšky pôvodne
schváleného plánu chovu a lovu raticovej zveri

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zmena lovu jelenic 01_12_2009.jpg)Zmena lovu jelenic 01_12_2009.jpg[povolenie]310 kB
Čítať ďalej...

Podľa § 49 ods. 1, ako i § 77 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve Disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov podľa Disciplinárneho poriadku komory, ktorý podľa § 81 ods. 1 písm. a) prijíma ustanovujúci snem komory a schvaľuje ho Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (DP_schvaleny_MPSR_2_9_09.doc)DP_schvaleny_MPSR_2_9_09.doc[DP schvaleny MPSR]102 kB
Čítať ďalej...
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.