Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Slovenský poľovnícky zväz Bratislava v spolupráci so Stredoeurópskym inštitútom ekológie zveri Wien, Brno, Nitra, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu- Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre a Katedra ochrany lesa a poľovníctva LF Zvolen organizujú odborný seminár spojený s exkurziou na tému Významné aspekty v chove jelenej zveri na Slovensku.  
Prílohy:
Uložiť tento súbor (PozvankaSPZ_24_05_08.pdf)PozvankaSPZ_24_05_08.pdf[Pozvánka vo formáte pdf]589 kB

Na základe viacerých úspechov z usporiadaných kurzov v rokoch 2005 a 2006, respektíve na želanie aj mnohých poľovníckych priateľov zo zahraničných zväzov Vám ponúkame možnosť absolvovania seminára o bodovaní a hodnotení poľovníckych trofejí pre potreby lesníckej a poľovníckej praxe. 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (CIC seminar.doc)CIC seminar.doc[CIC seminár o hodnotení a bodovaní trofejí]25 kB

Dňa 14. septembra 2008 v priestoroch SOU -lesníckeho v Bijacovciach usporiadajú poľovníci na Spiši Deň Sv. Huberta, na ktorý Vás srdečne pozývajú. Bohatý celodenný program a príjemné prostredie sú zabezpečené.
Tešíme sa na spoločné stretnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle ust. § 38 ods.1 zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, prihliadajúc na list Európskej komisie č. D (2006)15524 zo dňa 4. 8. 2006, po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom, podľa ust. § 30 ods. 2 cit. zákona

u r č u j e
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Sluka_2008.doc)Sluka_2008.doc[príloha]40 kB

V rámci tohtoročných Levických poľovníckych dní sa uskutoční XIII. ročník súťažnej prehliadky filmov - Medzinárodný festival filmov s tematikou poľovníctvo a ochrana prírody.  
Prílohy:
Uložiť tento súbor (videosutaz_2008_web_prihlaska.doc)videosutaz_2008_web_prihlaska.doc[Prihláška]25 kB
Uložiť tento súbor (videosutaz_2008_web_propozicie.doc)videosutaz_2008_web_propozicie.doc[Propozícia]39 kB

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v súvislosti s výskytom KMO na území SR. podľa § 9 Smernice MP SR č. 354/2000/700 zo dňa 14. 12. 2000 o poľovníckom plánovaní, štatistike a dokumentácii, po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom
mení spôsob schvaľovania
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (plan chovu a lovu.tif)plan chovu a lovu.tif[Zmena spôsobu schváľovania chovu a lovu u diviačej zveri v roku 2008]2002 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.