Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu zhodnotilo závažnosť situácie v súvislosti s poškodením zdravia poľovníka Jána Gejdoša, ktorému spôsobil medveď dlhotrvajúcu bolesť s drastickými trvalými fyzickými a psychickými následkami a spolu s redakciou časopisu Poľovníctvo a rybárstvo vyzývajú poľovnícke združenia a spoločnosti, poľovnícku i nepoľovnícku verejnosť, milovníkov prírody a všetkých ľudí dobrej vôle, aby prejavili svoju solidaritu s obeťami veľkých šeliem a finančne Jánovi Gejdošovi prispeli na morálne a psychické zmiernenie následkov útoku medveďa.

Predposledný víkend pred koncom školského roka sa v prekrásnom prostredí Kysuckých hôr obklopujúcich Gymnázium J. Hurbana v Čadci stretli víťazi okresných a regionálnych kôl Krúžkov mladých priateľov poľovníctva pod vedením svojich skúsených vedúcich na 34. ročníku Celoslovenskej súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva. 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (vysledkova_listina_2008_web.xls)vysledkova_listina_2008_web.xls[Výsledková listina]493 kB
Uložiť tento súbor (web_foto_kmpp1.rar)web_foto_kmpp1.rar[Fotky z podujatia 1]7160 kB
Uložiť tento súbor (web_foto_kmpp2.rar)web_foto_kmpp2.rar[Fotky z podujatia 2 ]7438 kB

Dňa 7.júna 2008 na úpätí Slanských vrchov v rekreačnom zariadení Izra sa uskutočnil už XXXI. ročník celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a lesný roh. Hlavným organizátorom merania síl v hudobnom poľovníckom umení boli RgO SPZ Košice mesto a Slovenský poľovnícky zväz Bratislava.

Vážení streleckí priatelia, strelecká komisia SPZ Vám opôtovne predkladá návrh upraveného streleckého poriadku SPZ so zapracovanými pripomienkami. Prosíme o Vaše vecné pripomienky spolu s odôvodnením. Každou pripomienkou sa bude opätovne zaoberať strelecká konisia SPZ. 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (strelec.poriadok4.190608.doc)strelec.poriadok4.190608.doc[Návrh streleckého poriadku SPZ]6543 kB
Uložiť tento súbor (strelec. poriadok4 210708.doc)strelec. poriadok4 210708.doc[Návrh streleckého poriadku SPZ - aktualizovaný]6546 kB

Na zasadnutí dňa 19. 4. 2008 v Žiline sa Rada SPZ uzniesla, že pripomienky k návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve žiada predložiť do 28. 4. 2008  prostredníctvom zástupcov v rade OkO, RgO SPZ alebo prostredníctvom kancelárie OkO a RgO SPZ. Vaše názory, pripomienky a návrhy ohľadom návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctvo môžete zaslať priamo do kancelárie ústredia SPZ na adresu Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05. Všetky vaše názory, pripomienky a návrhy sú vítané.

Výkonný riaditeľ
PeadDr. Imrich Šuba
 
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.