Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky z dôvodu potreby zníženia početnosti diviačej populácie v súvislosti s klasickým morom ošípaných a kontrolou jeho výskytu a šírenia, podľa § 14 Vyhlášky MPVž SSR č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení neskorších predpisov
povoľuje výnimku
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Vynimka diviaky.tif)Vynimka diviaky.tif[výnimka z času lovu diviačej zveri v roku 2008]48 kB

Dňa 27.10.2007 sa v Nitre uskutočnil IX. snem SPZ, ktorý schválil:

-    zmeny Stanov SPZ, ktoré boli schválené Ministerstvom pôdohospodárstva SR pod č. 4854/2007-720 dňa 26.11.2007 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30.11.2007, kedy boli registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-41-10. Kancelária SPZ zapracovala schválené zmeny do úplného znenia.
-    Hlavné smery činnosti po IX. sneme SPZ
-    Uznesenie IX. snemu SPZ
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zmena_Stanov_SPZ_po_IX_snem_2007_uprava.doc)Zmena_Stanov_SPZ_po_IX_snem_2007_uprava.doc[Zmeny Stanov SPZ schválené IX. snemom SPZ]54 kB
Uložiť tento súbor (Stanovy SPZ_uplne znenie_po_IX_sneme_2007_uprava.doc)Stanovy SPZ_uplne znenie_po_IX_sneme_2007_uprava.doc[Stanovy SPZ schválené IX. snemom SPZ – úplné znenie ]245 kB
Uložiť tento súbor (hlavne_smery_cinnosti_po_IX_snem.doc)hlavne_smery_cinnosti_po_IX_snem.doc[Hlavné smery činnosti po IX. sneme SPZ]52 kB
Uložiť tento súbor (uznesenie_IX_snem_27_10_2007.doc)uznesenie_IX_snem_27_10_2007.doc[Uznesenie IX. snemu SPZ]58 kB

Výstava Poľovníctvo a oddych, ktorá sa konala dňa 19. januára  vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBA EXPO Bratislava priniesla bohatý sprievodný program ako 4. Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri o Putovný pohár Hubertlovu, v ktorom juniorskí súťažiaci mali možnosť súťažiť v disciplínach ako vábenie jelenej zveri, srnčej, diviačej a dravej zveri.  Juniorskí súťažiaci v súťažných disciplínach preukázali svoj talent a hlavne chuť súťažiť so svojimi súpermi, aby čo najhodnovernejším zvukovým prejavom od prezentovaným na rôznych pomôckach pre vábenie zveri dosiahli efekt rovnajúci sa sile prírode 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (junior-08-vysledok-Incheba.xls)junior-08-vysledok-Incheba.xls[Výsledková listina ]24 kB

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky z dôvodu nepriaznivej situácie v plnení plánu chovu a lovu raticovej zveri a potreby regulácie stavov tejto zveri v záujme predchádzania možných škôd na lesných porastoch, na základe stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3931/2008-2.1pil zo dňa 10.01.2008, podľa § 14 vyhlášky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení neskorších predpisov
p o v o ľ u j e

v čase od 10. januára 2008 do 31.januára 2008
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (vynimka_z_lovu_raticovej_zveri.doc)vynimka_z_lovu_raticovej_zveri.doc[Verzia pre tlač]66 kB

Slovenský poľovnícky zväz- Okresná organizácia v Leviciach v spolupráci
s Lesmi SR,š.p. OZ Levice a  PZ SPZ Biely Kameň Domadice
         u s p o r i a d a

          v dňoch 1. a 2. decembra 2007

           S K Ú Š K Y   D U R I Č O V
Prílohy:
Uložiť tento súbor (prop-SD.doc)prop-SD.doc[Propozícia]29 kB

Dňa 15.-16.9. 2007 sa uskutočnil medzinárodný 10-boj SPZ-ČMMJ na streleckom štadióne SNP v Sielnici vo Zvolene.
Na tomto medzinárodnom preteku sa stretlo 9 špičkových strelcov zo Slovenska, ktorí reprezentovali SPZ a súťažili proti 8 najlepším strelcom z Českej republiky, ktorých delegovala ČMMJ. Nad regulérnosťou preteku dozeral hlavný rozhodca p. Václav Mith.
Víťazom sa stal Kořínek Jindřich z ČR s počtom bodov 916, druhé miesto obsadil p. Krchňavý Peter s 913 b. a na treťom mieste p. Solnica Igor s 885 b..
Prehľad o výsledkoch nájdete v priloženej tabulke.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Medzinarodny10boj-vysledkovalistina.xls)Medzinarodny10boj-vysledkovalistina.xls[Medzinarodný 10 boj - výsledková listina]630 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.