Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Medzinárodný festival filmov s tematikou

"Poľovníctvo a ochrana prírody Hubertlov – Levice 2011"

V roku 2011 sa v rámci Levických poľovníckych dní uskutoční 16. ročník súťažnej prehliadky filmov s tematikou poľovníctvo a ochrana prírody, ktorá bola v roku 2005 vyhlásená za Medzinárodný festival filmov.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (web_propozicie_prihlaska_LPD_2011_festival_1602_2011.doc)web_propozicie_prihlaska_LPD_2011_festival_1602_2011.doc[propozície - prihláška LPD2011]197 kB
Čítať ďalej...

Pred viac ako 80.-timi rokmi vznikla samotná idea založenia medzinárodnej poľovníckej organizácie. Dňa 16.10 2010 sa zrealizovala myšlienka bývalého prezidenta SPZ Mariana Lipku, vychádzajúca z historického podnetu a aktivity Slovenskej delegácie CIC podporenej grófom Károlyim sa delegáti na VZ CIC v Portoroží v roku 2001 boli oboznámený s návrhom na zriadenie múzea CIC a následnom predstavení projektu grófom Józsefom Károlyim Múzea a expozície , ktoré bolo odprezentované v r. 2002 na VZ CIC v Istanbule za stálej aktivity bývalého generálneho sekretára Komisie CIC pre poľovníctvo v umení, históriu a poľovnícke múzeá a súčasného garanta, riaditeľa Múzea vo Sv. Antone Ing. Mariána Číža, dobrého človeka.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (fotky.zip)fotky.zip[Fotky vo väčšom rozlíšení]2975 kB
Čítať ďalej...

4. septembra sa konali Majstrovstvá Slovenska vo vábení zveri na nádvorí kaštieľa vo Svätom Antone.
 
Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Hubrtlov-Halali o putovný pohár Hubertlovu v r. 2010:
1.    Plánovský Peter ml.
2.    Kaššák Alojz
3.    Rečný Michal
Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Hubertlov- Halali o putovný pohár Hubertlovu 04.9.2010 Svätý Anton:
1    Ondrejkov Michal, Pribylina
2    Minich Tomáš, Lehota pod Vtáčnikom
3    Poliček Miroslav, Prečín
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (PropozícieMS_2010.doc)PropozícieMS_2010.doc[Propozície MS]1331 kB
Uložiť tento súbor (jelenia zver-DSH.xls)jelenia zver-DSH.xls[výsledková listina - jelenia zver]39 kB
Uložiť tento súbor (vabenie iná zver-DSH.xls)vabenie iná zver-DSH.xls[výsledková listina - iná zver]34 kB
Čítať ďalej...

Zaslaním svojich fotografií v štyroch súťažných kategóriách sa mohol max. 5 snímkami v každej kategórii zúčastniť súťaže každý fotograf z Českej a Slovenskej republiky, ktorý svoje snímky zaslal do 30.6.2010, pričom tieto fotografie bude vyhodnocovať odborná porota zložená z radov Slovenského poľovníckeho zväzu, Českomoravskej mysliveckej jednoty, Slvoenského klubu fotografov prírody pri SPZ, Klubu fotografú prírody pri ČMMJ, Časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, časopisu Myslivost.
Vyhlásenie výsledkov a výstava vybraných fotografií prebehne v rámci sprievodného programu Dní sv. Huberta vo Sv. Anotne, ktoré sa uskutočnia 4. - 5.9.2010.
Čítať ďalej...

36. ročník Celoslovenskej súťaže KMPP zorganizovali Slovenský poľovnícky zväz s okresnou organizáciou SPZ v Liptovskom Mikuláši 18. - 20.6.2010 v priestoroch a okolí hotela Akademik v Račkovej doline.
Na súťaži sa zúčastnilo spolu 19 družstiev, teda 57 detí spolu so svojimi vedúcimi krúžkov.
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (vysledkova_listina_2010_poradie_uprava.xls)vysledkova_listina_2010_poradie_uprava.xls[Výsledková listina]242 kB
Čítať ďalej...

V dňoch 5. - 6 . septembra 2009 sa v areáli kaštieľa vo Svätom Antone uskutoční už 19. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností - Dní sv. Huberta, ktorým vás bude sprevádzať zaujímavý a pestrý sprievodný program.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (programdsh09.pdf)programdsh09.pdf[Program Dní sv. Huberta 2009]2041 kB
Uložiť tento súbor (plagat_DHS.pdf)plagat_DHS.pdf[Plagát Dní sv. Huberta 2009]2924 kB
Uložiť tento súbor (web_polov_sperk_2009.doc)web_polov_sperk_2009.doc[Propozície súťaže Poľovnícky šperk 2009]169 kB
Čítať ďalej...

V dňoch 5. - 7. júna 2009 v prostredí malej obce Hrušov usporiadala OkO SPZ vo Veľkom Krtíši 35. ročník Celoslovenskej súťaže KMPP.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (vysledkova_listina_2009_poradie.xls)vysledkova_listina_2009_poradie.xls[výsledková listina]424 kB
Uložiť tento súbor (foto1_KMPP2009.zip)foto1_KMPP2009.zip[Fotky I]4585 kB
Uložiť tento súbor (foto2_KMPP2009.zip)foto2_KMPP2009.zip[Fotky II]4915 kB
Uložiť tento súbor (foto3_KMPP2009.zip)foto3_KMPP2009.zip[Fotky III]4799 kB
Uložiť tento súbor (foto4_KMPP2009.zip)foto4_KMPP2009.zip[Fotky IV]4996 kB
Uložiť tento súbor (foto5_KMPP2009.zip)foto5_KMPP2009.zip[Fotky V]4951 kB
Čítať ďalej...