Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Brokový klub Trnava z poverenia Ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave usporiadajú
M a j s t r o v s t v á    S P Z
v streľbe asfaltových terčov jednotlivcov a trojčlenných družstiev na batérií a oblúkovom strelišti
20. - 21. júna 2009 v Národnom streleckom centre Trnava- Štrky

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Pozvanka OS,B_09.doc)Pozvanka OS,B_09.doc[Pozvánka]2718 kB
Čítať ďalej...

Dňa 4.10.2008 Ústredie SPZ zorganizovalo spolu s f. Sellier  & Bellot a.s. a Viliam Fraňo, Veľkoobchod ZBRANE, Nitra odborný seminár spojený s praktickými ukážkami streľby na tému „Netoxické strelivo v teórii a praxi“, ktorý sa konal na strelnici „Hubert“ v Trnovci nad Váhom
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Ocelove broky.ppt)Ocelove broky.ppt[prezentácia]3955 kB
Čítať ďalej...

Vážení streleckí priatelia, strelecká komisia SPZ Vám opôtovne predkladá návrh upraveného streleckého poriadku SPZ so zapracovanými pripomienkami. Prosíme o Vaše vecné pripomienky spolu s odôvodnením. Každou pripomienkou sa bude opätovne zaoberať strelecká konisia SPZ. 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (strelec.poriadok4.190608.doc)strelec.poriadok4.190608.doc[Návrh streleckého poriadku SPZ]6543 kB
Uložiť tento súbor (strelec. poriadok4 210708.doc)strelec. poriadok4 210708.doc[Návrh streleckého poriadku SPZ - aktualizovaný]6546 kB
Čítať ďalej...

Dňa 15.-16.9. 2007 sa uskutočnil medzinárodný 10-boj SPZ-ČMMJ na streleckom štadióne SNP v Sielnici vo Zvolene.
Na tomto medzinárodnom preteku sa stretlo 9 špičkových strelcov zo Slovenska, ktorí reprezentovali SPZ a súťažili proti 8 najlepším strelcom z Českej republiky, ktorých delegovala ČMMJ. Nad regulérnosťou preteku dozeral hlavný rozhodca p. Václav Mith.
Víťazom sa stal Kořínek Jindřich z ČR s počtom bodov 916, druhé miesto obsadil p. Krchňavý Peter s 913 b. a na treťom mieste p. Solnica Igor s 885 b..
Prehľad o výsledkoch nájdete v priloženej tabulke.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Medzinarodny10boj-vysledkovalistina.xls)Medzinarodny10boj-vysledkovalistina.xls[Medzinarodný 10 boj - výsledková listina]630 kB
Čítať ďalej...